14. TRT ULUSLARARASI BELGESEL ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ  

1. KONU VE AMAÇ 

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri; amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak, uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir.  

2. ORGANİZASYON 

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu(“TRT” ve/veya “Kurum”) tarafından düzenlenir. 

3. KATEGORİLER 

3.1. TRT Belgesel Ödülleri; Ulusal ve Uluslararası Kategori olmak üzere iki ana bölümde gerçekleştirilir. Katılımcılar/ Yarışmacılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar. Aynı eserle, yalnızca tek bir kategoride yarışılabilir. 

3.1.1. Ulusal Kategori: Ulusal Kategori, “Öğrenci Filmleri” ve “Profesyonel” olmak üzere iki alt kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler. Aynı katılımcı, farklı eserlerle de olsa birden fazla kategoride ve/veya alt kategoride yarışamaz. Ulusal Kategori Yarışma dili Türkçedir. Ulusal Kategoride katılacak belgesellerin Türkçeden farklı diller içermesi halinde, TRT’ye Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe altyazılı kopya teslim edilecektir. 

a. Öğrenci Filmleri Kategorisi: Bu kategoriye yalnızca, eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir. Katılımcılar, bu durumu başvuru sırasında belgeleyeceklerdir. Öğrenci Filmleri Kategorisi’ne katılacak belgesel filmler en az 15 dakika süreli olacaktır. 

b. Ulusal Profesyonel Filmler Kategorisi: Bu kategoriye katılacak belgesel filmler en az 20 dakika süreli olacaktır. 

3.1.2. Uluslararası Kategori: Uluslararası Kategoride katılacak belgeseller en az 20 dakika süreli olacaktır. Uluslararası Kategori Yarışma dili İngilizcedir. Uluslararası Kategoride katılacak belgesellerin İngilizceden farklı dillerde olması veya farklı diller içermesi halinde, yarışmaya İngilizce seslendirilmiş veya İngilizce altyazılı kopya teslim edilir. 

3.1.3.  

100.Yıl Özel Ödülü: 

14. TRT Belgesel Ödülleri kapsamında, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümü olması nedeniyle bir özel ödül de verilecektir. TRT Belgesel Ödülleri 100. Yıl Özel Ödülü için ayrıca bir başvuru alınmayacak, tüm ulusal kategoriler için yapılan başvurular arasından, Ulusal Profesyonel kategori için süresi 20 dakikadan az olmayan, Ulusal Öğrenci Kategorisi için en az 15 dakika olan bir yapım TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nca seçilecektir.  

 

 

 

4. KATILIM KOŞULLARI 

4.1. Yarışmaya belgesel yapımları katılabilir.  Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez. 

4.2. Tümüyle kurmaca, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir. 

4.3. Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mpeg-4 uzantılı) ve mutlaka Full HD veya 4K olarak çekilmiş belgeseller katılabilir. 

4.4. Yarışmaya, yapımı 01 Nisan 2022 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce TRT Belgesel Ödülleri’ne katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar. 

4.5. TRT Belgesel Ödülleri hariç olmak üzere; daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve/veya yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak bu katılım, işbu şartnamenin 10.maddesinde yer alan ve TRT’ye devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir. Finale kalan yarışmacılar TRT tarafından iletilecek Katılım Muvafakatnamesini ve ödül kazanan yarışmacılar TRT tarafından iletilecek Mali Hak Devir Beyannamesi/Lisans sözleşmesi imzalayarak TRT’ye teslim edecektir. 

4.6. "Dizi" olarak gerçekleştirilmiş belgeseller, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir. 

4.7. Adaylar, yarışmaya aynı kategoride birden fazla belgesel ile katılabilirler. 

4.8. Yarışmaya Ulusal Kategoride katılacak belgesel katılımcılarının T.C. vatandaşı olması şarttır. KKTC vatandaşı katılımcılar da bu kategoride yarışabilirler. 

4.9. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ve hukuki düzenlemeleri ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi teşvik veya destekleyen, her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar.  Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar. 

4.10. RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve  yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli, bunların eşleri ve hakim olduğu şirketler olmak üzere; birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar. Bu durumların tespiti hâlinde eser yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş ise geri alınır. 

4.11. Yarışmaya, yapımı veya ortak yapımı TRT tarafından gerçekleştirilmiş, yapımı TRT tarafından Kurum dışına ısmarlanmış ya da TRT tarafından satın alınmış belgeseller katılamaz. 

 

5. BAŞVURULAR 

5.1. TRT Belgesel Ödülleri, katılım koşullarını taşıyan tüm belgeselcilere açıktır. Katılım ücretsizdir. 

5.2. Başvuru ve Ön Eleme Süreci: Yarışmaya katılmak isteyenler, 6 Ekim 2023 Cuma tarihinden başlayarak,  ön eleme için son başvuru tarihi olan 5 Kasım 2023 Pazar günü saat 18.00’e kadar, başvurularını www.trtbelgesel.com veya filmfreeway.com üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvurunun tamamlanabilmesi için başvuru formlarının eksiksiz doldurulması, aydınlatma metninin okunup onaylanması ve belgesel filmlerinin ilgili alana yüklenmesi ya da indirilebilir linkleriyle (varsa şifresiyle)  paylaşılması gerekmektedir.  

5.3. Yüklenecek olan eserler;  Ulusal Kategori için Türkçe sesli veya altyazılı; Uluslararası Kategori için ise İngilizce sesli veya İngilizce altyazılı olmalıdır. Diğer dillerde İngilizce altyazısı olmayan filmlerin İngilizce srt dosyalarının da başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Eserler TV yayın formatına uygun mxf, mov, mpeg 4 uzantılarıyla kaydedilmiş olmalıdır. 

5.4. Başvuru formunu eksiksiz doldurup başvurusunu tamamlayanlar, katılım şartlarını, Yarışma Şartnamesini, aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırlar. 

5.5. Ön eleme sonuçları 13 Kasım 2023 Pazartesi günü ilan edilecektir.  

5.6. Finale kalacak eserlerin, elden ve kargo ile yapılacak gönderileri için, TRT İzmir Müdürlüğü, TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü, 1420 Sokak No:87 Kat:5 İzmir/TÜRKİYE adresine iletmiş olmalıdırlar. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 18.00’dan sonra teslim edilen başvurular dikkate alınmayacaktır.  

5.7. Yarışma Süreci: Finale kalarak yarışmaya hak kazanan belgesellerin;  

Ulusal Öğrenci Kategori İçin: Taşınabilir belleğe, 1 adet Türkçe sesli (Türkçe seslendirilmemiş filmler için Türkçe altyazılı), mov / mxf uzantılı, FULL HD kopyası), Türkçe diyalog metni,Filmin kısa özeti, Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli), Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatındatılımcının fotoğrafı, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi,Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür vs.), ıslak imzalı katılım muvafakatnamesini,  

Ulusal Profesyonel Yarışma Kategorisi için, Taşınabilir belleğe, 1 adet Türkçe sesli (Türkçe seslendirilmemiş filmler için Türkçe altyazılı), mov / mxf uzantılı, FULL HD kopyası, İngilizce altyazılı FULL HD kopyası) Türkçe diyalog metni,Filmin kısa özeti, Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli), Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının fotoğrafı, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi,Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür vs.), ıslak imzalı katılım muvafakatnamesini,  

Uluslararası Profesyonel Kategori İçin: Taşınabilir bellek veya mail ortamında (belgesel@trt.net.tr) 

1 adet İngilizce altyazılı veya sesli mov / mxf uzantılı, Full HD kopyası, İngilizce diyalog metni, Filmin kısa özeti, Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli),Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının fotoğrafı (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi, Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür v.s.),  katılım muvafakatnamesini, 

En geç 20 Kasım 2023 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nun yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmiş veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş veya dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır. Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir. Finalistlerin, eser sahibi (veya sahipleri) ya da temsilcilerince imzalanması gereken TRT tarafından iletilecek Katılım Muvafakatnamesinin ıslak imzalı aslını, Seçici Kurul Çalışmaları öncesinde Düzenleme ve Yürütme Kuruluna teslim etmeleri zorunludur.   

6. DEĞERLENDİRME 

6.1. Ön Eleme Kurulu ve Çalışma Koşulları: 

6.1.1. Ön Eleme Kurulu en az 5 (beş) kişidir. Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi, Meslek Birliği Temsilcisi, Akademisyenler, Sektör veya TRT Temsilcileri arasından TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyelerince seçilecek kişilerden oluşur.  

6.1.2. Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin; şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar. 

6.1.3. Ön Eleme Kurulu, kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak Düzenleme ve Yürütme Kuruluna teslim eder. 

6.1.4. Düzenleme ve Yürütme Kurulu, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir. 

6.2. Seçici Kurullar ve Çalışma Koşulları: 

6.2.1. Seçici Kurullar, Ulusal Öğrenci Filmleri, Ulusal Profesyonel ve Uluslararası Profesyonel Kategori olmak üzere  3 kategori ve en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından; çeşitli ülkelerden sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. 

6.2.2. Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar. 

6.2.3. TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, Seçici Kurul toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir. 

6.2.4. Seçici Kurullar, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulundan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine TRT Belgesel Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir.  

6.2.5. Seçici Kurul Üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür. 

6.2.6. Seçici Kurullar ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir. 

6.2.7. Seçici Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verir. Tüm oylama süreçleri gizli yapılır. 

6.2.8. Seçici Kurulların çalışma dili Ulusal Kategorilerde Türkçe, Uluslararası Kategoride İngilizce’dir. 

6.2.9. Seçici Kurul Başkanı dahil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır. 

6.2.10. Seçici Kurullar, yarışmaya kabul edilen filmler arasından, her kategoride ödül verilecek filmleri belirler. Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda ödül vermek zorunda değildir. Bir ödüle layık 2 film seçilmesi durumunda, ilgili ödül iki eser arasında paylaştırılır.   Ödüller, TRT Belgesel Ödülleri’ne katkıda bulunan kuruluşlar ve kişiler adına verilebilir. 

6.2.11. Seçici Kurullar, kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna teslim ederler. Katılımcıların sonuçlara itiraz hakkı yoktur. 

7. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

Sonuçlar,  17 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.  

8. ÖDÜLLER 

8.1. Ödüller Ulusal ve Uluslararası kategorilerde olmak üzere aşağıdaki gibidir: 

8.1.1. Ulusal Kategori: 

 a) Öğrenci Filmleri Kategorisi: 

En İyi Film Ödülü : 50.000,00 ₺ (ellibinTürkLirası) KDV hariç 

Özel Ödül                                   : 40.000,00 ₺  (kırkbinTürkLirası) KDV hariç 

Özel Ödül                                : 30.000,00 ₺ (otuzbinTürkLirası) KDV hariç                                            

b) Profesyonel Kategori: 

En İyi Film Ödülü :150.000,00 ₺ (yüzellibinTürkLirası) KDV hariç 

Özel Ödül :100.000,00 ₺ (yüzbinTürkLirası) KDV hariç 

Özel Ödül : 75.000,00 ₺ (yetmişbeşbinTürkLirası) KDV hariç                                         

8.1.2. Uluslararası Kategori: 

En İyi Film Ödülü : 8.000,00 € (sekizbinavro) KDV hariç 

Özel Ödül                                       :  6.000,00 € (altıbinavro) KDV hariç 

Özel Ödül                               :   4.000,00 € (dörtbinavro) KDV hariç 

8.1.3 100.Yıl Özel Ödülü             :  100.000TL(yüzbinTürkLirası) KDV hariç 

8.1.4  Ödüllere ait tüm vergi,resim,harç  giderleri katılımcıya aittir. 

8.2. 6.2.10. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Seçici Kurullar bu şartnamede belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak TRT Belgesel Ödüllerindeki ödül kategorileri dışında kalan alanlarda ek özel ödül vermek isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar, yarışmanın yapılacağı yıl içerisinde TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde, durum Kurulca değerlendirilip onaylandıktan sonra karar Seçici Kurullara iletilir. 

8.3. Ek ödüllerin hangi amaçla verileceği, başvuru yapan kişi, kurum ya da kuruluş tarafından Düzenleme ve Yürütme Kuruluna bildirilir ve karar Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından verilir. 

9. FİKRİ HAKLAR 

9.1. Ulusal Kategorilerde Ödül Alan Belgesellerin, Internet TV, IPTV, OTT TV Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları, Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV, yayın hakları, Türkiye için, 2 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Beyannamesinin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının ilgililerin hesabına havale edildiği tarihtir. TRT, bahsi geçen çoğaltma ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve yayınlama hakları TRT’ye ait tüm uydu TV kanalları da dahil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında Türkçe ve diğer dillerde seslendirilmiş veya altyazılı olarak kullanabilir. 

9.2. Uluslararası Kategoride Ödül Alan Belgesellerin, Türkçe yapılmak koşuluyla;Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli vb. her türlü TV, yayın hakları,Türkiye için 1 yıl süreyle,  sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Beyannamesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının ilgililerin hesabına havale edildiği tarihtir.  Bu hakka, lisans süresi içinde TRT’nin kendisine ait uydu TV kanallarından yapılabilecek yayınlar da dahildir. 

9.3. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını, eserin tüm haklarının, kendisine ait olduğunu ve üçüncü kişi hak ve taleplerinden ari olduğunu, herhangi bir üçüncü kişinin başta telif hakkı olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmediğini, esere ilişkin herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığını ve bu hakların TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf tutmayı, eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içinde TRT’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini, aksi halde doğacak tüm hukuki, idari, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, TRT’nin uğrayacağı zararları tazmin edeceğini, ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca ceza uygulanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

9.4. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin ödül kazanması durumunda, şartnamede TRT’ye devredilmesi öngörülen hakları TRT’ye devrettiklerini gösteren belgeleri(TRT tarafından iletilecek Mali Hak Devir Beyannamesini), eserin Yönetmeni, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarından, Animatöründen veya bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse ayrıca bu devre ilişkin belgeleri yayın için TRT tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte, ödül tesliminden önce TRT’ye iletmek zorundadır.  

9.5. Özel ödül ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TRT’ye devredilen hakkın kullanılması nedeniyle ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecek olup, ödül kazananlar hakların devrine ilişkin Mali Hak Devir Beyannamesini en geç ödül tesliminden önce TRT’ye teslim etmelidir. 

9.6. Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması halinde, daha önceden iletmemişlerse, eserin TRT tarafından istenecek teknik özelliklere sahip, müzik-efekt kuşağı ve ses kuşağı ayrı kanallara döşenmiş (enter kuşaklı) yayın kopyasını, eserin metni ve tanıtım malzemeleriyle birlikte TRT’ye teslim ederler. 

9.7. Katılımcılar, finale kalmaları halinde işbu şartname ekindeki katılım muvafakatnamesini imzalamadan ödüle hak kazanamayacaklarını ve ayrıca ödüle hak kazanmaları halinde Mali Hak Devir Beyannamesini imzalamadan ödülü teslim alamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. 

10. ÖDÜL TUTARLARI 

Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak bu şartnamenin 8.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin TRT’ye teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Beyannamesi’nin taraflarca imzalanarak TRT’ye teslim edilmesini takip eden 1 (Bir) ay içinde TRT tarafından ödenir. Katılımcı, işbu sözleşmeyle devredilmesi öngörülen hakları bir başka kişi veya kuruluşa (Distribütör) devretmişse; finale kalması halinde bu kişilerden de katılım muvafakatnamesi alınarak TRT’ye sunulması koşuluyla, ödül tutarı, Katılımcıya %50, devredilen hakları elinde tutan kişi ya da kuruluşa %50 olmak üzere gerekli yasal kesintiler yapılarak ödenir. Diğer maddelerde belge teslimine ilişkin belirtilen süreler saklı kalmak kaydıyla, TRT tarafından talep edilen belge ve malzemelerin, sonuçların resmi olarak açıklandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde TRT’ye teslim edilmesi gerekir. Taahhütlerin yerine getirilmemesi, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun TRT tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise yasal faizi ile birlikte geri alınır. Katılımcı bu hususu kabul ve taahhüt eder. 

11. GENEL KOŞULLAR 

11.1. Koşullara uymayan başvurular, , Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir. 

11.2. Ortak yapımlar, gönderen kuruluş adına yarışmaya kabul edilir ve katılımcı, diğer ortak yapımcıların bu katılıma onay verdiğini garanti eder. 

11.3. Başvuru formunda ortak yapımcıların belirtilmesi zorunludur. 

11.4. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri katılımcıya aittir.  

11.5. TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimini, yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda kültürel amaçlı olarak yapabilir. 

11.6. Yarışmada ödül kazanan belgesellerin DVD ortamındaki çoğaltma ve yayma hakkı Lisans Süresince kullanılmak üzere, eser sahibi veya sahiplerinin izni alınarak, gayri münhasıran TRT’ye devredilir. Bu çerçevede TRT, Yarışmada ödül kazanan belgesellerin kopyalarının yer aldığı bir DVD setini, kültürel amaçlı çoğaltıp ücretli/ücretsiz dağıtabilir. TRT, ayrıca, Yarışmada ödül kazanan belgesellerin tanıtımlarından oluşan bir DVD basın tanıtım seti ve/veya ön elemeyi geçerek finale kalan eserlerin tanıtım malzemelerinden bir katalog hazırlamak suretiyle tanıtım amaçlı olarak dağıtabilir. 

11.7. Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için TRT’ye gönderilen malzemeleri iade edilmez. Ön elemeyi geçen belgesel filmlerin kopyaları, iade talebinin başvuru formunda belirtilmesi koşuluyla ve ödül kazanan eserlerin kopyaları hariç olmak üzere, masrafı TRT tarafından karşılanarak, başvuru formunda yazılı adrese gönderilir. 

11.8. TRT Kurumu, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, gerek kendi TV kanalları ve diğer mecralarında, gerek Türkiye’de yayın yapan diğer TV kanalları ve mecralarında, yarışmanın tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir. 

11.9. Yarışmaya katılım için TRT’ye teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda eser sahibine herhangi bir ücret ödenmeksizin yayınlanabilir/kullanılabilir. 

11.10. Yarışmada ödül kazanan belgesel filmlerin yayını, TRT’nin ilgili yayın mevzuatına ve RTÜK yayın ilkelerine tabidir. 

11.11. Yarışmanın başvuru formu, belgesel filmin mali hak sahibi ve/veya Yönetmeni-Yönetmenleri tarafından imzalanır. 

11.12. Bu şartnamede yazılı koşullar Türkçe dilinde olup, İngilizce ’ye çevrilmiştir. İki metin arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde Türkçe metin esas alınır. 

11.13. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde, değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi münhasıran TRT Kurumuna aittir. 

11.14. Bu şartname üzerinde münhasıran ve tek taraflı her türlü değişiklik yapma hakkı, TRT Kurumu’na aittir. 

11.15. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar. 

11.16. İşbu şartnamenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.