1. AMAÇ

TRT Belgesel Ödülleri; amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak, uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenir.

2. ORGANİZASYON

TRT Belgesel Ödülleri, Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu tarafından düzenlenir.

3. BAŞVURULAR

TRT Belgesel Ödülleri, katılım koşullarını taşıyan tüm belgeselcilere açıktır. Katılım ücretsizdir.

4. KATEGORİLER
TRT Belgesel Ödülleri; Ulusal ve Uluslararası yarışmalar olmak üzere iki ana bölümde gerçekleştirilir. Katılımcılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar.
Aynı eserle, yalnızca tek bir kategoride yarışılabilir.
4.1. Ulusal Kategori:,
Ulusal Yarışma, “Öğrenci Filmleri” ve “Profesyonel” olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.
Aynı katılımcı, farklı eserlerle de olsa her iki kategoride birden yarışamaz.
Ulusal Kategori Yarışma dili Türkçe’dir. Ulusal Yarışmaya katılacak belgesellerin Türkçe’den farklı diller içermesi halinde, TRT’ye Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe altyazılı kopya teslim edilecektir.

4.1.1.Öğrenci Filmleri Kategorisi:
Bu kategoriye yalnızca, eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir. Katılımcılar, bu durumu başvuru sırasında belgeleyeceklerdir.
Öğrenci Filmleri Kategorisi’ne katılacak belgesel filmler en az 15, en çok 60 dakika süreli olacaktır.
4.1.2. Profesyonel Filmler Kategorisi:
Bu kategoriye katılacak belgesel filmler en az 20 dakika süreli olacaktır.
4.2. Uluslararası Kategori:
Uluslararası Yarışmaya katılacak belgeseller en az 25 dakika süreli olacaktır.
Uluslararası Kategori Yarışma dili İngilizce’dir. Uluslararası Yarışmaya katılacak belgesellerin İngilizce’den farklı dillerde olması veya farklı diller içermesi halinde, yarışmaya İngilizce seslendirilmiş veya İngilizce altyazılı kopya teslim edilir.

5. KATILIM KOŞULLARI

5.1. Yarışmaya belgesel yapımları katılabilir.  Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez.
5.2. Tümüyle kurmaca, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

5.3. Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4 vb. uzantılı, Full HD) çekilmiş belgeseller katılabilir.

5.4. Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2019 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce TRT Belgesel Ödülleri’ne katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.
5.5. TRT Belgesel Ödülleri hariç olmak üzere; daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak bu katılım, işbu şartnamenin 10.maddesinde yer alan ve TRT’ye devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir.

5.6. "Dizi" olarak gerçekleştirilmiş belgeseller, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir.

5.7. Adaylar, yarışmaya aynı kategoride birden fazla belgesel ile katılabilirler.
5.8. Yarışmaya Ulusal Kategoride katılacak belgesel katılımcılarının T.C. vatandaşı olması şarttır. K.K.T.C. vatandaşı katılımcılar da bu kategoride yarışabilirler.

5.9. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları  ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı,  uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi teşvik veya destekleyen, her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar.  Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

5.10. RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve  yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli , bunların eşleri ve hakim olduğu şirketler olmak üzere; birinci derece hısım ve akrabaları katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar. Bu durumların tespiti hâlinde eser yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş ise geri alınır.
5.11. Yarışmaya, yapımı veya ortak yapımı TRT tarafından gerçekleştirilmiş belgeseller ile yapımı TRT tarafından Kurum dışına ısmarlanmış belgeseller katılamaz.

6. BAŞVURULAR
6.1. Başvuru ve Ön Eleme Süreci:
Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu www.trtbelgesel.com,  www.trtdoc.com  ve www.trt.net.tr web sitelerinden temin edebilirler ve  online başvuru yapabilirler.
Yarışmaya katılmak isteyenler, 25 Kasım 2019 tarihinden başlayarak,  ön eleme için son başvuru tarihi olan 07  Şubat  2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar, ön eleme için istenen materyal ve evrakları,
Elektronik dosya olarak  (indirilebilir link ve şifresiyle vimeo, wetransfer, google drive, sendgb, dropbox..vb aracılığıyla)   Ulusal Kategori için belgesel@trt.net.tr adresine, Uluslararası Kategori için doc@trt.net.tr adresine,
Veya
Elden ve kargo ile yapılacak gönderiler için
TRT Genel Müdürlüğü, İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı, 
TRT Belgesel Ödülleri, Turan Güneş Bulvarı
B Blok Kat: 6 No: 616    06550 Or-An Çankaya – ANKARA / TÜRKİYE 
adresine iletmiş olmalıdırlar.
7 Şubat  2020’den sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.
Ön Eleme için istenen materyal ve evraklar aşağıdadır:
-İmzalı başvuru formu (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formunu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar),
-Yarışmaya Ulusal Öğrenci Kategorisi’nden başvuru yapanlar için Öğrenci Belgesi
-Eserin, Ulusal Yarışma için Türkçe sesli veya altyazılı; Uluslararası Yarışma için ise İngilizce altyazılı veya sesli kopyasını içeren dosyası (DVD’ye veya taşınabilir belleğe TV yayın formatına uygun mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 vb. ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde veya indirilebilir elektonik ortamda)
Ön eleme sonuçları 06 Nisan 2020 tarihinde ilan edilir.
6.2. Yarışma Süreci:
Finale kalarak yarışmaya hak kazanan belgesellerin;
6.2.1.Ulusal Yarışma İçin:
Taşınabilir belleğe veya HD Cam kasete kayıtlı, 1 adet Türkçe sesli (Türkçe seslendirilmemiş filmler için Türkçe altyazılı), mov / mxf uzantılı, FULL HD kopyası, (Ulusal Profesyonel Yarışma Kategorisi için, İngilizce altyazılı FULL HD kopyası)
Türkçe diyalog metni,
Filmin kısa özeti,
Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli),
Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),
Katılımcının fotoğrafı, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),
Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi,
Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür vs.)
6.2.2. Uluslararası Yarışma İçin:
Taşınabilir belleğe veya HD Cam kasete kayıtlı, 1 adet İngilizce altyazılı veya sesli mov / mxf uzantılı, Full HD kopyası,
İngilizce diyalog metni,
Filmin kısa özeti,
Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli),
Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),
Katılımcının fotoğrafı (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),
Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi,
Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür v.s.),
en geç 13 Nisan 2020 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nun yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmiş veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş veya dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.
Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir.
Finalistlerin, eser sahibi (veya sahipleri) ya da temsilcilerince imzalanması gereken Mutabakat Formunun aslını, Seçici Kurul Çalışmaları öncesinde Düzenleme ve Yürütme Kuruluna teslim etmeleri zorunludur. Bahsi geçen form, finalistlere TRT tarafından iletilecektir.

7. DEĞERLENDİRME

7.1. Ön Eleme Kurulu ve Çalışma Koşulları:
7.1.1. Ön Eleme Kurulu en az 5 (beş) kişidir. Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi, Meslek Birliği Temsilcisi, Akademisyenler, Sektör ve TRT Temsilcilerinden oluşur. TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunun onayıyla, Ön Eleme Kurulu başvuruları kategorilere göre ayrıştırıp değerlendirecek üye sayısı arttırabilir.

7.1.2. Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin; şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.

7.1.3. Ön Eleme Kurulu, kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak Düzenleme ve Yürütme Kuruluna teslim eder.

7.1.4. Düzenleme ve Yürütme Kurulu, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

7.2. Seçici Kurullar ve Çalışma Koşulları:

7.2.1. Seçici Kurullar, Ulusal Öğrenci Filmleri, Ulusal Profesyonel ve Uluslararası Kategori ’de toplam 3 kategori olmak üzere, en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından; çeşitli ülkelerden sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, Televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler.

7.2.2. Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

7.2.3. TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, Seçici Kurul toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.
7.2.4. Seçici Kurullar, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulundan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine TRT Belgesel Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurullar kendi içinden Başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

7.2.5. Seçici Kurul Üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

7.2.6. Seçici Kurullar ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

7.2.7. Seçici Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verir.
7.2.8. Seçici Kurulların çalışma dili Ulusal Kategoride Türkçe, Uluslararası Kategoride İngilizce’dir.
7.2.9. Seçici Kurul Başkanı dahil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.
7.2.10. Seçici Kurullar, yarışmaya kabul edilen filmler arasından, her kategoride ödül verilecek filmleri belirler. Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda ödül vermek zorunda değildir. Bir ödüle layık 2 film seçilmesi durumunda, ilgili ödül iki eser arasında paylaştırılır.   Ödüller, TRT Belgesel Ödülleri’ne katkıda bulunan kuruluşlar ve kişiler adına verilebilir.

7.2.11. Seçici Kurullar, kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna teslim ederler.

8. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar, 08 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılacak bir Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

9. ÖDÜLLER
9.1. Ödüller Ulusal ve Uluslararası kategorilerde olmak üzere aşağıdaki gibidir:
9.1.1. Ulusal Yarışma:
a) Öğrenci Filmleri Kategorisi:
En İyi Film Ödülü        : 25.000,00 ₺ (yirmibeşbinTürkLirası)
Özel Ödül                   : 20.000,00 ₺  (yirmibinTürkLirası)
Özel Ödül                   : 15.000,00 ₺ (onbeşbinTürkLirası)
b) Profesyonel Kategori:
En İyi Film Ödülü        : 50.000,00 ₺ (ellibinTürkLirası)
Özel Ödül                   : 40.000,00 ₺ (kırkbinTürkLirası)
Özel Ödül                   : 30.000,00 ₺ (otuzbinTürkLirası)
9.1.2. Uluslararası Yarışma:
En İyi Film Ödülü        : 10.000,00 € (onbinavro)
Özel Ödül                   :   7.500,00 € (yedibinbeşyüzavro)
Özel Ödül                   :   5.000,00 € (beşbinavro)
9.2. Seçici Kurullar bu şartnamede belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak TRT Belgesel Ödülleri’ndeki ödül kategorileri dışında kalan alanlarda ek özel ödül vermek isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar, yarışmanın yapılacağı yıl içerisinde TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde, durum Kurulca değerlendirilip onaylandıktan sonra karar Seçici Kurullara iletilir.

9.3. Ek ödüllerin hangi amaçla verileceği, başvuru yapan kişi, kurum ya da kuruluş tarafından Düzenleme ve Yürütme Kuruluna bildirilir ve karar Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından verilir.
9.4. Yarışmaya katılan bir eserin yayın haklarının, Yarışma sonuçları açıklanmadan önce TRT tarafından satın alınmış olması ve bu eserin ödül kazanması halinde, ödül tutarı ile TRT’nin alım sözleşmesinde belirlenen Lisans Bedeli arasındaki fark katılımcıya ödül olarak ödenir. Alım Sözleşmesindeki tutarın Ödül tutarından yüksek olması halinde ek bir ödeme yapılmaz.
10. HAKLAR


10.1. Ulusal Kategoride Ödül Alan Belgesellerin,
Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,
Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV yayın hakları,
Türkiye için, 2 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının ilgililerin hesabına havale edildiği tarihtir. (Bkz.Madde 11)
TRT, bahsi geçen çoğaltım ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, TRT’ye ait tüm uydu TV kanalları da dahil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında Türkçe ve diğer dillerde seslendirilmiş veya altyazılı olarak kullanabilir.
10.2. Uluslararası Kategoride Ödül Alan Belgesellerin, Türkçe yapılmak koşuluyla;
Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,
Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli vb. her türlü TV yayın hakları,
1 yıl süreyle,  sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının ilgililerin hesabına havale edildiği tarihtir. (Bkz.Madde 11) Bu hakka, lisans süresi içinde TRT’nin kendisine ait uydu TV kanallarından yapılabilecek yayınlar da dahildir.
10.3. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları  kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içinde TRT’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
10.4. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin ödül kazanması durumunda, şartnamede TRT’ye devredilmesi öngörülen hakları TRT’ye devrettiklerini gösteren belgeleri, eserin Yönetmeni, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik  Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarından veya bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, yayın için TRT tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte TRT’ye iletmek zorundadır. Yarışma katılımcısının eserin Yönetmeni olması halinde, bu belgelerin yalnızca Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarından ya da bu haklar önceden bir kişi, kurum veya kuruluşça devralınmış ise oradan alınmış olması yeterlidir.
10.5. Özel ödül ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TRT’ye devredilen hakkın kullanılması nedeniyle ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.
10.6. Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması halinde, daha önceden iletmemişlerse, eserin TRT tarafından istenecek teknik özelliklere sahip, müzik-efekt kuşağı ve ses kuşağı ayrı kanallara döşenmiş (enter kuşaklı) yayın kopyasını, eserin metni ve tanıtım malzemeleriyle birlikte TRT’ye teslim ederler.
11. ÖDÜL TUTARLARI

Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak bu şartnamenin 10.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin TRT’ye teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanmasını takip eden 1 (Bir) ay içinde TRT tarafından ödenir. Katılımcı, işbu sözleşmeyle devredilmesi öngörülen hakları bir başka kişi veya kuruluşa devretmişse; ödül tutarı, Katılımcıya %50, devredilen hakları elinde tutan kişi ya da kuruluşa %50 olmak üzere gerekli yasal kesintiler yapılarak ödenir. TRT tarafından talep edilen belge ve malzemelerin, sonuçların resmi olarak açıklandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde TRT’ye teslim edilmesi gerekir. Taahhütlerin yerine getirilmemesi, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun TRT tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise yasal faizi ile birlikte geri alınır. Katılımcı bu hususu kabul ve taahhüt eder.

12. GENEL KOŞULLAR

12.1. Koşullara uymayan başvurular, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.

12.2. Ortak yapımlar, gönderen kuruluş adına yarışmaya kabul edilir ve katılımcı, diğer ortak yapımcıların bu katılıma onay verdiğini garanti eder.

12.3. Başvuru formunda ortak yapımcıların belirtilmesi zorunludur.

12.4. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri katılımcıya aittir.  
12.5. TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimini, yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda kültürel amaçlı olarak yapabilir
12.6. Yarışmada ödül kazanan belgesellerin DVD ortamındaki çoğaltım ve dağıtım hakkı Lisans Süresince kullanılmak üzere, eser sahibi veya sahiplerinin izni alınarak, gayri münhasıran TRT’ye devredilir. Bu çerçevede TRT, Yarışmada ödül kazanan belgesellerin kopyalarının yer aldığı bir DVD setini, kültürel amaçlı çoğaltıp ücretsiz dağıtabilir. Bu, yarışmaya katılan belgesellerin eser sahiplerinin DVD ortamında yapabilecekleri ticari amaçlı çoğaltım ve dağıtım hakkını kullanmalarına engel değildir. TRT, ayrıca, Yarışmada ödül kazanan belgesellerin tanıtımlarından oluşan bir DVD basın tanıtım seti ve/veya ön elemeyi geçerek finale kalan eserlerin tanıtım malzemelerinden bir katalog hazırlamak suretiyle tanıtım amaçlı olarak dağıtabilir.
12.7. Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için TRT’ye gönderilen malzemeleri iade edilmez. Ön elemeyi geçen belgesel filmlerin kopyaları, iade talebinin başvuru formunda belirtilmesi koşuluyla ve ödül kazanan eserlerin kopyaları hariç olmak üzere, masrafı TRT tarafından karşılanarak, başvuru formunda yazılı adrese gönderilir.

12.8. TRT Kurumu, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, gerek kendi TV kanalları ve diğer mecralarında, gerek Türkiye’de yayın yapan diğer TV kanalları ve mecralarında, yarışmanın tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

12.9. Yarışmaya katılım için TRT’ye teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

12.10. Yarışmada ödül kazanan belgesel filmlerin yayını, TRT’nin ilgili yayın mevzuatına tabidir.

12.11. Yarışmanın başvuru formu, belgesel filmin mali hak sahibi ve/veya Yönetmeni-Yönetmenleri tarafından imzalanır.

12.12. Bu şartnamede yazılı koşullar Türkçe dilinde olup, İngilizce ’ye çevrilmiştir. Çeviriden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık halinde Türkçe dili esas alınır.

12.13. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde, değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi münhasıran TRT Kurumuna aittir.

12.14. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.

12.15. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.