Ulusal Yarışma:
 

a) Öğrenci Filmleri Kategorisi:
En İyi Film Ödülü        : 25.000,00 ₺ (yirmibeşbinTürkLirası)
Özel Ödül                   : 20.000,00 ₺ (yirmibinTürkLirası)
Özel Ödül                   : 15.000,00 ₺ (onbeşbinTürkLirası)
b) Profesyonel Kategori:
En İyi Film Ödülü        : 50.000,00 ₺ (ellibinTürkLirası)
Özel Ödül                   : 40.000,00 ₺ (kırkbinTürkLirası)
Özel Ödül                   : 30.000,00 ₺ (otuzbinTürkLirası)
Uluslararası Yarışma:

En İyi Film Ödülü        : 10.000,00 €  (onbinavro)
Özel Ödül                   :   7.500,00 € (yedibinbeşyüzavro)
Özel Ödül                   :   5.000,00 € (beşbinavro)