Ulusal Yarışma: 
Öğrenci Filmleri Kategorisi :
En İyi Film Ödülü:  20.000 (Yirmibin) TL
Özel Ödül : 15.000  (Onbeşbin) TL,
Özel Ödül :  10.000 (Onbin) TL
 
Profesyonel Kategori :
En İyi Film Ödülü: 45.000 (Kırkbeşbin) TL 
Özel Ödül : 35.000 (Otuzbeşbin) TL 
Özel Ödül:  25.000 (Yirmibeşbin) TL 
 
 
Uluslararası Yarışma :
En İyi Film Ödülü: 10.000 (Onbin) Avro
Özel Ödül : 7.500 (Yedibinbeşyüz) Avro
Özel Ödül:   5.000 (Beşbin) Avro